آشنایی با مفاهیم سیستم زمین
28 August

آشنایی با مفاهیم سیستم زمین

آشنایی با مفاهیم سیستم زمین: جهت آشنایی با طراحی و اجرای سیستم ارتینگ به بررسی برخی مفاهیم کلی پرداخته شده است. 1 مفهوم جرم کلی زمین: - برای بیان مقاومت نياز به وجود دو نقطه است: نقطه اول : مقاومت الکترود نقطه دوم: جرم کلی زمين

بیشتر
سیستم ارت
14 September

سیستم ارت

سیستم ارت یازمین کردن یک نقطه از مدار الکتریکی به معنی اتصال آن به هادی حفاظتی است.سیستم ارتینگ برای تجهیزاتی به کارمی روندکه با برق یابدون برق کارمیکنند وبدنه فلزی دارند .

بیشتر
میله های ارت مسی
14 September

میله های ارت مسی

این میله ها از مس خالص کششی باگرید C102 و C102 مطابق استادارد BS 2874 تولیدمیگردند .این میله ها در قسمت هایی که نیاز به مقاومت خوردگی و طول عمر بالا دارند وزمین هایی که PH آن زیر 3 یا بالای 8 میباشند مورد استفاده قرار میگیرند.

بیشتر
میله ارت استنلس استیل
14 September

میله ارت استنلس استیل

میله های ارت استنلس استیل : در قسمت هایی که احتمال تشکیل پیل گالوانیکی بعلت مدفون شدن فلزات غیرهمسان درفاصله نزدیک به یکدیگر باشد از این نوع میله استفاده میگیرد. سیم هایی که از مس ویا روکش مس میباشند بعلت غیر همجنس بودن پیل گالوانیکی تشکیل داده وموجب خورندگی سازه میگردند. بنابراین بهترین گزینه استفاده از این نوع میله ها میباشد که از جنس استنلس استیل با گرید 304 و 316 مطابق با استاندارد BS970 تولید میگردد.این میله ها طول عمربالایی داشته ودر زمین هایی که PH آن کمتر از 3 ویا بالاتر از 8 میباشد مقاومت به خوردگی خوبی از خود نشان میدهند

بیشتر
ارت موقت
29 November

ارت موقت

مجموعه ارت موقت جهت حفاظت افرادی که برروی شبکه برق کارمیکنند مورد استفاده قرار میگیرد. عواملی که باعث میشوندتاخط درحال تعمیر بطورناگهانی برق دارشود عبارتند از....

بیشتر
چگونگی ایجاد صاعقه
29 November

چگونگی ایجاد صاعقه

چگونگی ایجادصاعقه: تحت شرایط اتمسفریک ،بارهای درون ابریونیزه شده وازیکدیگرجدامیشوند بدین صورت پتانسیل الکتریکی درون ابربه حدود میلیون ولت می رسد در سطح زمین نیز دریک شرایط مشابه این اثرباپلاریته مختف ایجادمی شود......

بیشتر
  • 1