نصب و راه اندازی

گروه اجرایی شرکت تاراز نیر اداک براساس دستور العمل های اجرایی وبرنامه زمانبندی ارائه شده توسط و احد کنترل پروژه موفق به اجرای پروژه های بسیاری در کمترین زمان و با کیفیت بالا گردیده است لذا این گروه در بخش های ذیل آماده ارائه خدمات میباشد

لیست کارها

نصب و راه اندازی سیستم های ارتینگ
نصب و راه اندازی سیستم های صاعقه گیر
نصب ارسترهای حفاظتی
تست و اندازه گیری سیستم های ارتینگ
بازبینی های دوره ای سیستم های ارتینگ و صاعقه گیر
سینی گذاری و کابل کشی