برگزاری دوره های آموزشی

شرکت تاراز نیر آداک با بهره مندی از کارشناسان و متخصصان فعال در زمینه ارتینگ و حفاظت دربرابر صاعقه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مینماید که سرفصل های مربوطه در فایل پیوست قابل مشاهده میباشد و همچنین زمان و مکان برگزاری دوره ها از طریق صفحات مجازی و سایت اعلام میگردد. برخی از دوره های برگزار شده به شرح ذیل میباشد

لیست کارها

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران
شرکت مخابرات ایران (سالن ویدئو کنفرانس ساختمان شماره یک مخابرات)
شرکت ارتباطات زیرساخت (ساختمان شماره 2 مخابرات)
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(تهران)
راه آهن ناحیه تهران
اداره کل علائم و ارتباطات راه آهن ایران
موسسه استاندارد ملی ایران
قراارگاه خاتم