طراحی و محاسبات

خدمات ما در طراحی و محاسبات واحد فنی ومهندسی شرکت تاراز نیر آداک با بهره گیری از اخرین استانداردهای طراحی سیستم های ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه(IEC62305-IEC61643-IEEE80 -IEEE81-IEEE142-IEE1100-BS7430و ....) اقدام به مشاوره و طراحی کلیه پروژه های ارتینگ و صاعقه گیر در زمینه های مختلف از جمله صنایع پتروشیمی ، نفت و گاز ،بیمارستان ها ،کارخانجات و صنایع وابسته ، ساختمانهای اداری تجاری و مسکونی مینماید