لیست اقلام مورد نیاز الکترود رینگ ارت (الکترود افقی)

در اجرای این الکترود میتوان از سیم مسی مفتولی تابیده شده یا تسمه مسی یا تسمه استیل و تسمه گالوانیزه استفاده کرد.

حداقل سایز استاندارد سیم مسی 50 میلیمتر مربع، تسمه مسی 2*25 میلیمتر ، تسمه استنلس استیل 2*25 میلیمتر و تسمه گالوانیزه 3*30 میلیمتر میباشد.

اتصال هادی اتصال زمین یا سیم و تسمه به میله با استفاده از کلمپ و یا جوش احتراقی (جوش اگزوترمیک یا جوش کدولد) انجام میشود.

حداقل ابعاد الکترود زمین در استاندارد BS 7430  اشاره شده است.

نکته: با توجه به بحث خوردگی الکترود زمین گالوانیزه به صورت دفنی معمولا از این نوع الکترود به عنوان الکترود موقت استفاده میشود.

لیست تجهیزات مورد نیاز:

1- سیم مسی : به متراژ کانال حفاری(معمولا برابر با محیط سازه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- تسمه مسی : به متراژ کانال حفاری(معمولا برابر با محیط سازه)

 

 

3-تسمه استیل: به متراژ کانال حفاری(معمولا برابر با محیط سازه)

 

 

 

 

 

4- تسمه گالوانیزه: به متراژ کانال حفاری(معمولا برابر با محیط سازه)

 

 

 

 

 

5- مواد کاهنده استاندارد مقاومت زمین (توصیه استانداردها (IEEE80-2000) استفاده از مواد کاهنده که در زمین های با مقاومت ویژه بالای خاک را دارند می باشد. پودر کاهنده شرکت دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبربوده ومطابق استانداردهای روز جهانی  IEC62561-7 میباشد) : یک کیسه 25 کیلوگرمی به ازای هر متر طول کانال

 

6- دریچه بازدید ارت: (جنس دریچه میتواند بتنی و یا پلی اتیلن باشد. دریچه بازدید میبایست مجهز به شینه ارت مسی باشد) 1 عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- کابلشو سایز متناسب با سیم: 2 عدد

                                

 

 

 

8- پیچ و مهره سایز متناسب با سوراخ کابلشو ( معمولا M8*25) : 2 عدد

نکته: در پروژه هایی که امکان نصب دریجه روی دهانه چاه نباشد از باکس دیواری استفاده میشود