حفاظت صاعقه  در سازه های بالای 60 متر  چگونه است ؟

- بر اساس دستورالعمل استانداردهای IEC 62305-3 و NFC 17-102:2011 در سازه های بالای 60 متر و با توجه به اینکه بیشترین شعاع گوی غلطان 60 متر و در کلاس 4 فرض میشود لذا امکان اصابت از جوانب در ارتفاع بالاتر از شعاع گوی وجود دارد. با توجه به اینکه بیشترین آمار اصابت از جوانب در 20 درصد بالای سازه میباشد لذا  میبایست 20 درصد بالای سازه به یکی از روشهای معمول( معمولا روش مش اجرایی میباشد) حفاظت گردد. لازم به ذکر است مطابق جداول استاندارد حداکثر ابعاد مش در کلاس 4 با ابعاد 20*20 متر میباشد. حداقل اقدام حفاظتی در این روش نصب مش در گوشه ها و کنج های نما و رینگ بالا و پایین در محدوده 20 درصد بالای سازه میباشد. دو رینگ مذکور میبایست هر 20 متر بصورت عمودی به یکدیگر متصل شوند.