چاه ارت چیست:

از چاه ارت یا الکترود عمقی بیشتر در نقاطی استفاده می­شود که بخواهند در حجم کمی از فضا، به مقاومت پایینی دست یابند. الکترود را می­بایست بصورت عمودی در چاه قرار داد و می­بایست آنرا در عمقی از خاک قرار داد که دارای رطوبت کافی باشد. کمترین عمق نصب 60 سانتیمتر از بالای الکترود می­باشد مگر در زمینهای سخت و صخره­ای که در این شرایط می­بایست حداقل به اندازه طول الکترود حفاری صورت پذیرد بطوریکه لبه بالایی الکترود کمی پایین تر از سطح زمین قرار گیرد.

در صورتیکه مقاومت یک چاه، از میزان مورد نیاز ما بیشتر باشد، می­توان با ایجاد چاه دیگر و اتصال آنها به یکدیگر از میزان مقاومت کاست. در این صورت میزان مقاومت به شرطی که الکترودها، خارج از حوزه ولتاژ یکدیگر باشند ، معادل مقدار موازی آنها خواهد شد. برای این امر، می­بایست فاصله الکترودها از یکدیگر، حداقل به میزان عمق الکترود رعایت گردد. جهت رسیدن به مقدار مطلوبتر میزان فاصله به میزان 2 برابر عمق الکترود، مناسب­تر است.

انواع چاه ارت و روشهای اجرای آن:

1-     چاه ارت صفحه ای:

1-1 حفاری چاه :

بسته به موقعیت خاک منطقه و رطوبت موجود،چاهی به عمق مناسب و قطر 80 سانتی متر حفر می‌گردد. میزان عمق چاه باید درحدی باشد که خاک مرطوب بوده و رطوبت مشتی از خاک دردست حس گردد( در اكثر موارد در عمق 6 متري از سطح زمين مي توان به رطوبت مناسب دست يافت ) همچنين حداقل عمق چاه باید به گونه ای باشد که فاصله لبه بالایی صفحه از سطح زمین به میزان 60سانتی متر باشد.

2-1 اتصال سيم به صفحه :

سیم اتصال زمین از نوع مفتولی چند رشته ای بدون روکش بوده و میبایست بر اساس سایز سیم قالب جوش مناسب انتخاب شود . با توجه به نوع جوش وزن پودر جوش را انتخاب کرده و بر اساس دستورالعمل جوش احتراقی یا جوش کدولد اتصال سیم به صفحه را انجام میدهیم.

جدول انتخاب قالب و تعیین وزن پودر جوش در کاتالوگ جوش احتراقی شرکت تاراز نیر آداک موجود است.

جهت دسترسی به دستورالعمل جوش احتراقی به مقالات سایت تاراز نیر آداک مراجه شود.

 

 

3-1پر کردن اطراف صفحه با استفاده از مواد کاهنده:

 مواد کاهنده استاندارد را که دارای گواهی تست مطابق با استاندارد IEC 62561-7 بصورت ملات دراورده و درون چاه ارت بریزید.سپس الکترود(صفحه مسی) را به صورت عمودی در چاه قرار داده به شکلی که صفحه در مواد غوطه ور شده و لبه بالایی صفحه توسط مواد پوشانده شود.

3 الی 4 ساعت زمان نیاز است تا ملات استحکام اولیه را بدست آورد سپس چاه ارت را با مخلوط خاک و آب پر نمایید.

خاطر نشان میسازد خاک هایی که درون آنها شن ، سنگریزه و یا قلوه سنگ وجود دارد از مقاومت الکتریکی بسیار بالایی برخوردارند ، لذا برای دستیابی به بهترین نتیجه پیشنهاد می گردد به جای استفاده از خاک چاه از خاک رس استفاده شود.

4-1 پر کردن اطراف صفحه با مواد کاهنده مقاومت زمین ازنوع ژله اي :

در صورتیکه خاک محیط مناسب باشد محتویات گالن را ابتدا در ظرفي با 25 لیتر آب  به ازای هر گالن 4 لیتری بصورت مناسب حل کرده و سپس با حدود 100 کیلوگرم خاک رس ( بهتر است خاک سرند شده باشد ) مخلوط کرده و درون چاه بریزید.سپس الکترود را به صورت عمودی در چاه قرار داده و مجددا 20 لیتر آب روی آنها بریزید و یک ساعت صبر کنید.

نكته:جهت عملكرد مناسب مواد كاهنده، حتما مواد كاهنده را در ظرفي مجزا با آب مخلوط نماييد تا محلولي يكنواخت بدست آيد.

سپس چاه را با مخلوط خاک و آب پر نمایید.

خاطر نشان میسازد خاک هایی که درون آنها شن ، سنگریزه و یا قلوه سنگ وجود دارد از مقاومت الکتریکی بسیار بالایی برخوردارند ، لذا برای دستیابی به بهترین نتیجه پیشنهاد می گردد به جای استفاده از خاک چاه از خاک رس استفاده شود.

 

5-1 -قرار دادن لوله PVC جهت شارژ مصنوعی :

قبل ازاينكه چاه به طور كامل پرشود لوله PVC با سايز 3  اينچ جهت شارژ مصنوعي را درون چاه قرارداده و اطراف آن را با خاك پرمي كنيم .

6-1  قرار دادن دریچه بازدید:

دریچه باید طوری نصب شود که با نقطه صفر زمین هم سطح باشد در داخل آن باس بار ارت قرار می گیرد و سیم ارت توسط کابلشو به آن متصل می گردد.

2-     چاه ارت لوله ای:

1-2 حفاری چاه :

بسته به موقعیت خاک منطقه و رطوبت موجود،چاهی به عمق مناسب و قطر 80 سانتی متر حفر می‌گردد. میزان عمق چاه باید درحدی باشد که خاک مرطوب بوده و رطوبت مشتی از خاک دردست حس گردد( در اكثر موارد در عمق 6 متري از سطح زمين مي توان به رطوبت مناسب دست يافت ) همچنين حداقل عمق چاه باید به گونه ای باشد که فاصله لبه بالایی لوله از سطح زمین به میزان 60سانتی متر باشد.

 

2-2   اتصال سيم به لوله :

سیم اتصال زمین از نوع مفتولی چند رشته ای بدون روکش بوده و میبایست بر اساس سایز سیم قالب جوش مناسب انتخاب شود . با توجه به نوع جوش وزن پودر جوش را انتخاب کرده و بر اساس دستورالعمل جوش احتراقی یا جوش کدولد اتصال سیم به لوله را انجام میدهیم.

جدول انتخاب قالب و تعیین وزن پودر جوش در کاتالوگ جوش احتراقی شرکت تاراز نیر آداک موجود است.


جهت دسترسی به دستورالعمل جوش احتراقی به مقالات سایت تاراز نیر آداک مراجه شود.

 

 

 

3-2 پر کردن اطراف لوله با استفاده از مواد کاهنده:

 مواد کاهنده استاندارد را که دارای گواهی تست مطابق با استاندارد IEC 62561-7 بصورت ملات دراورده و درون چاه ارت بریزید.سپس الکترود(لوله مس یا لوله استیل یا لوله گالوانیزه) را به صورت عمودی در چاه قرار دهید

3 الی 4 ساعت زمان نیاز است تا ملات استحکام اولیه را بدست آورد سپس چاه ارت را با مخلوط خاک و آب پر نمایید.

خاطر نشان میسازد خاک هایی که درون آنها شن ، سنگریزه و یا قلوه سنگ وجود دارد از مقاومت الکتریکی بسیار بالایی برخوردارند ، لذا برای دستیابی به بهترین نتیجه پیشنهاد می گردد به جای استفاده از خاک چاه از خاک رس استفاده شود.

4-2 پر کردن اطراف لوله با مواد کاهنده مقاومت زمین ازنوع ژله اي :

در صورتیکه خاک محیط مناسب باشد محتویات گالن را ابتدا در ظرفي با 25 لیتر آب  به ازای هر گالن 4 لیتری بصورت مناسب حل کرده و سپس با حدود 100 کیلوگرم خاک رس ( بهتر است خاک سرند شده باشد ) مخلوط کرده و درون چاه بریزید.سپس الکترود را به صورت عمودی در چاه قرار داده و مجددا 20 لیتر آب روی آنها بریزید و یک ساعت صبر کنید.

نكته:جهت عملكرد مناسب مواد كاهنده، حتما مواد كاهنده را در ظرفي مجزا با آب مخلوط نماييد تا محلولي يكنواخت بدست آيد.

سپس چاه را با مخلوط خاک و آب پر نمایید.

خاطر نشان میسازد خاک هایی که درون آنها شن ، سنگریزه و یا قلوه سنگ وجود دارد از مقاومت الکتریکی بسیار بالایی برخوردارند ، لذا برای دستیابی به بهترین نتیجه پیشنهاد می گردد به جای استفاده از خاک چاه از خاک رس استفاده شود.

5-2   قرار دادن دریچه بازدید:

دریچه باید طوری نصب شود که با نقطه صفر زمین هم سطح باشد در داخل آن باس بار ارت قرار می گیرد و سیم ارت توسط کابلشو به آن متصل می گردد.

 

3-     چاه ارت میله ای:

1-3 حفاری چاه :

بسته به موقعیت خاک منطقه و رطوبت موجود،چاهی به عمق مناسب و قطر 80 سانتی متر حفر می‌گردد. میزان عمق چاه باید درحدی باشد که خاک مرطوب بوده و رطوبت مشتی از خاک دردست حس گردد( در اكثر موارد در عمق 6 متري از سطح زمين مي توان به رطوبت مناسب دست يافت ) همچنين حداقل عمق چاه باید به گونه ای باشد که فاصله لبه بالایی میله از سطح زمین به میزان 60سانتی متر باشد.

 

2-3    اتصال سيم به میله :

سیم اتصال زمین از نوع مفتولی چند رشته ای بدون روکش بوده و میبایست بر اساس سایز سیم قالب جوش مناسب انتخاب شود . با توجه به نوع جوش وزن پودر جوش را انتخاب کرده و بر اساس دستورالعمل جوش احتراقی یا جوش کدولد اتصال سیم به میله را انجام میدهیم.برای این اتصال از کلمپ مسی یا برنجی یا استیل هم میتوان استفاده کرد.

جدول انتخاب قالب و تعیین وزن پودر جوش در کاتالوگ جوش احتراقی شرکت تاراز نیر آداک موجود است.

جهت دسترسی به دستورالعمل جوش احتراقی به مقالات سایت تاراز نیر آداک مراجه شود.

 

3-3 پر کردن اطراف میله با استفاده از مواد کاهنده:

 مواد کاهنده استاندارد را که دارای گواهی تست مطابق با استاندارد IEC 62561-7 بصورت ملات دراورده و درون چاه ارت بریزید.سپس الکترود(میله مس یا میله استیل یا میله گالوانیزه یا میله ارت کاپرباند) را به صورت عمودی در چاه قرار دهید

3 الی 4 ساعت زمان نیاز است تا ملات استحکام اولیه را بدست آورد سپس چاه ارت را با مخلوط خاک و آب پر نمایید.

خاطر نشان میسازد خاک هایی که درون آنها شن ، سنگریزه و یا قلوه سنگ وجود دارد از مقاومت الکتریکی بسیار بالایی برخوردارند ، لذا برای دستیابی به بهترین نتیجه پیشنهاد می گردد به جای استفاده از خاک چاه از خاک رس استفاده شود.

4-3 پر کردن اطراف لوله با مواد کاهنده مقاومت زمین ازنوع ژله اي :

در صورتیکه خاک محیط مناسب باشد محتویات گالن را ابتدا در ظرفي با 25 لیتر آب  به ازای هر گالن 4 لیتری بصورت مناسب حل کرده و سپس با حدود 100 کیلوگرم خاک رس ( بهتر است خاک سرند شده باشد ) مخلوط کرده و درون چاه بریزید.سپس الکترود را به صورت عمودی در چاه قرار داده و مجددا 20 لیتر آب روی آنها بریزید و یک ساعت صبر کنید.

نكته:جهت عملكرد مناسب مواد كاهنده، حتما مواد كاهنده را در ظرفي مجزا با آب مخلوط نماييد تا محلولي يكنواخت بدست آيد.

سپس چاه را با مخلوط خاک و آب پر نمایید.

خاطر نشان میسازد خاک هایی که درون آنها شن ، سنگریزه و یا قلوه سنگ وجود دارد از مقاومت الکتریکی بسیار بالایی برخوردارند ، لذا برای دستیابی به بهترین نتیجه پیشنهاد می گردد به جای استفاده از خاک چاه از خاک رس استفاده شود.

5-3   قرار دادن دریچه بازدید:

دریچه باید طوری نصب شود که با نقطه صفر زمین هم سطح باشد در داخل آن باس بار ارت قرار می گیرد و سیم ارت توسط کابلشو به آن متصل می گردد.  

4-     چاه ارت پنج حلقه:

1-4 حفاری چاه :

بسته به موقعیت خاک منطقه و رطوبت موجود،چاهی به عمق مناسب و قطر 80 سانتی متر حفر می‌گردد. میزان عمق چاه باید درحدی باشد که خاک مرطوب بوده و رطوبت مشتی از خاک دردست حس گردد( در اكثر موارد در عمق 6 متري از سطح زمين مي توان به رطوبت مناسب دست يافت ) همچنين حداقل عمق چاه باید به گونه ای باشد که فاصله لبه بالایی میله از سطح زمین به میزان 60سانتی متر باشد.

 

2-4    اتصال سيم به لوله :

در این روش سیم مسی مفتولی بدون روکش با سطح مقطع حداقل 35 میلیمتر مربع استفاده میشود. جهت ساخت الکترود پنج حلقه میبایست ابتدا یک استراکچر با لوله یا میلگرد جهت ساخت پنج حلقه تهیه نمود و پنج حلقه با قطر حدالق 50 سانتیمتر و 5 دور را دور استراکچر تاباند و متصل نمود. مابقی کار مانند دیگر الکترودهاست.

        

 3-4 پر کردن اطراف الکترود با استفاده از مواد کاهنده:

 مواد کاهنده استاندارد را که دارای گواهی تست مطابق با استاندارد IEC 62561-7 بصورت ملات دراورده و درون چاه ارت بریزید.سپس الکترود ارت 5 حلقه را به صورت عمودی در چاه قرار دهید

3 الی 4 ساعت زمان نیاز است تا ملات استحکام اولیه را بدست آورد سپس چاه ارت را با مخلوط خاک و آب پر نمایید.

خاطر نشان میسازد خاک هایی که درون آنها شن ، سنگریزه و یا قلوه سنگ وجود دارد از مقاومت الکتریکی بسیار بالایی برخوردارند ، لذا برای دستیابی به بهترین نتیجه پیشنهاد می گردد به جای استفاده از خاک چاه از خاک رس استفاده شود.

4-4 پر کردن اطراف لوله با مواد کاهنده مقاومت زمین ازنوع ژله اي :

در صورتیکه خاک محیط مناسب باشد محتویات گالن را ابتدا در ظرفي با 25 لیتر آب  به ازای هر گالن 4 لیتری بصورت مناسب حل کرده و سپس با حدود 100 کیلوگرم خاک رس ( بهتر است خاک سرند شده باشد ) مخلوط کرده و درون چاه بریزید.سپس الکترود را به صورت عمودی در چاه قرار داده و مجددا 20 لیتر آب روی آنها بریزید و یک ساعت صبر کنید.

نكته:جهت عملكرد مناسب مواد كاهنده، حتما مواد كاهنده را در ظرفي مجزا با آب مخلوط نماييد تا محلولي يكنواخت بدست آيد.

سپس چاه را با مخلوط خاک و آب پر نمایید.

خاطر نشان میسازد خاک هایی که درون آنها شن ، سنگریزه و یا قلوه سنگ وجود دارد از مقاومت الکتریکی بسیار بالایی برخوردارند ، لذا برای دستیابی به بهترین نتیجه پیشنهاد می گردد به جای استفاده از خاک چاه از خاک رس استفاده شود.

5-4 -قرار دادن لوله PVC جهت شارژ مصنوعی :

قبل ازاينكه چاه به طور كامل پرشود لوله PVC با سايز 3  اينچ جهت شارژ مصنوعي را درون چاه قرارداده و اطراف آن را با خاك پرمي كنيم .

6-4  قرار دادن دریچه بازدید:

دریچه باید طوری نصب شود که با نقطه صفر زمین هم سطح باشد در داخل آن باس بار ارت قرار می گیرد و سیم ارت توسط کابلشو به آن متصل می گردد.