ولتاژ گام و ولتاژ تماس صاعقه :

همانطور که استاندارد IEC 62305-3  اشاره می کند ، در موارد خاص خطر ولتاژ گام و تماس در خارج از ساختمان ممکن است در نزدیکی هادی های نزولی بسیار زیاد باشد، اگرچه یک سیستم حفاظت صاعقه مطابق الزامات استاندارد طراحی و نصب شده باشد.

برای مثال، اگر هادی های نزولی بدون پوشش عایق یا لخت و الکترودهای زمین حفاظت از صاعقه در نزدیکی ورودی مناطق سرپناه ساختمان‌هایی با تعداد رفت و آمد زیاد، مانند تئاتر، سینما، مراکز خرید و غیره نصب شده باشند. ساختمان‌ها یا سازه‌هایی با دسترسی عمومی. (به عنوان مثال پناهگاه ها) که به طور خاص در معرض خطر (در معرض خطر صاعقه) هستند نیز ممکن است به اقدامات حفاظتی در برابر ولتاژ گام و تماس نیاز داشته باشند.

حفاظت ولتاژ تماس صاعقه

ولتاژ تماس به معنای یک ولتاژ تهدید کننده حیات است و بر روی فردی که روی زمین ایستاده است و در فاصله حدود 1 متری هادی نزولی آن را لمس می کند. جریان از طریق دست به بدن و به پاها می گذرد .

منطقه خطرناک برای افراد خارج از ساختمان به عنوان منطقه ای به طول 3 متر در اطراف هادی نزولی و از سطح زمین تا ارتفاع تقریباً 3 متر تعریف می شود.

ناحیه خطرناک ولتاژهای گام و تماس برای موجودات زنده به‌عنوان مساحت تقریبی تعریف می‌شود. 3 متر در اطراف هادی های نزولی و 3 متر ارتفاع تقریبی از سطح زمین.

هادی نزولی ایزوله شده دارای یک هسته مسی و یک عایق مقاوم در برابر ولتاژ بالا است. این هادی ها باید:

·        دارای ولتاژ مقاومت در برابر ضربه 100 کیلو ولت (50/1.2 میکرو ثانیه)

·        جلوگیری از جرقه یا جریان خزشی حتی در زمان بارندگی