اجزا تشکیل دهنده سیستم صاعقه‌گیر:

1- ترمينال هوايی (صاعقه‌گير ازنوع ESE):

وظیفه ارسال جریان پیشرونده باپلاریته معکوس نسبت به صاعقه را داشته و هوای اطراف را یونیزه کرده ومسیری برای تخلیه جریان صاعقه بوجود می‌آورد. نوک آن بایدحداقل 2 متر بالاتر از بقیه تجهیزات نصب شده باشد.

جنس آن باید ازمس، آلیاژ مسی ویا فولاد ضدزنگ باشدودرمقابل خوردگی وزنگ زدگی مقاوم باشد

یک نمونه صاعقه گیر اکتیو با برند ELIPS

 

2- رابط 

وظیفه اتصال صاعقه‌‎گیر به هادی میانی را دارد ومحل نصب آن برروی پایه نگهدارنده می‌باشد.

       

 رابط

3- پايه نگهدارنده

ارتفاع آن متغیر بوده وبرحسب نیاز و تعیین شعاع پوششی لازم قابل انتخاب است.

پایه نگهدارنده صاعقه‌گیر می‌تواند هم ازنوع دکل سه وجهی خودایستا و هم ازنوع دیواری باشد .بسته به محل نصب قابل انتخاب است.جنس پایه باید گالوانیزه بوده و دربرابر خوردگی وزنگ زدگی مقاوم باشد.

پایه صاعقه گیر

4- هادی ميانی

- وظیفه عبورجریان صاعقه را از صاعقه‌گیر به سیستم زمین برعهده دارد. هرصاعقه‌گیر حداقل یک‌ هادی میانی دارد.

- مسیرعبور هادی باید به صورت مستقیم وتاحد امکان کوتاه باشد. ازخم‌های تیز 90 درجه باید اجتناب گردد.

 

- جنس هادی میانی ازمس بوده و می‌تواند به صورت سیم باسطح مقطع حداقل 50 میلی مترمربع و یا تسمه 20* 3 میلی متر مربع باشد. 

5- بست مهارکننده هادی میانی

- برای نگه‌داشتن هادی میانی ازبست استفاده می‌شود به طوری‌که درهرنیم متر 3 بست درنظرگرفته می‌شود.

- جنس بست می‌تواند ازنوع برنجی ویا استیل باشد و باید دربرابر زنگ زدگی وخوردگی مقاوم باشد.

 

- سایزبست باید با سایز هادی میانی و اثرات حرارتی هادی میانی تناسب داشته باشد.

 

نمونه از بست مهارکننده هادی

 

6-شمارنده تعداد دفعات اصابت صاعقه

 

توسط شمارنده می‌توان تعداد دفعات اصابت صاعقه را ثبت نمود.محل نصب آن درارتفاع 2متری ازسطح زمین ودربالای گیره تست مدار می‌باشد. طبق فصل هفتم استانداردNFC17-102 هرسیستم صاعقه‌گیر باید به صورت دوره‌ای ویا پس ازهربار اصابت صاعقه مورد تست وبازبینی قرارگیرد بنابراین نصب شمارنده برای صاعقه‌گیر الزامی است.

 

 شمارنده تعداد دفعات اصابت صاعقه

7- ترمينال تست مدار

یک اتصال قطع شونده است که درشرایط عادی هادی میانی را به سیستم ارت متصل نموده ولی درزمان تست و اندازه‌گیری مقاومت سیستم زمین، هادی میانی را از سیستم ارت جدا می‌نماید.

 

محل نصب آن درارتفاع 2 متری از سطح زمین و زیر شمارنده است.

 

 

ترمینال یا گیره تست مدار

 

8- سيستم زمين صاعقه گير

مقاومت سیستم زمین صاعقه‌گیر نباید بیشتر از 10 اهم باشد و برای هر هادی میانی نیاز به یک سیستم ارت مجزا می‌باشد.

برروی سیستم ارت دریچه بازدید گذاشته می‌شود که داخل آن شینه ارت یا ترمینال تست قرارداد.