سیستم صاعقه گیر ایزوله:

این سیستم نوعی سیستم حفاظت صاعقه در تاسیسات است که حفظ فاصله جداسازی و جلوگیری از خمیدگی در مسیر هادی نزولی اهمیت زیادی دارد. پارامتر کلیدی در طراحی سیستم ایزوله مقدار فاصله جداسازی است. طراحی، تعداد هادی های نزولی و پیکربندی شبکه پایانه هوا در پشت بام و یا روی دکل به فاصله جداسازی و اجتناب رزونانس بستگی دارد . 

پایانه هوایی صاعقه گیر ایزوله:

 

بر اساس پروژه های مشابه و محاسبات انجام شده رعایت فاصله جداسازی بین میله فرانکلین و بدنه دکل میبایست از طریق پایه عایق با مقاومت مکانیکی بالا تامین گردد. در پروژه های مشابه از پایه GRP استفاده شده است. لازم به ذکر است طول پایه بر اساس مقدار فاصله جداسازی محاسبه شده انتخاب میگردد.

شکل 6- نصب صاعقه گیر پسیو میله ساده با استفاده از پایه GRP در سیستم صاعقه گیر ایزوله

 

 

شکل 7 نصب صاعقه گیر پسیو چند شاخه با استفاده از پایه GRP در سیستم صاعقه گیر ایزوله

-       

هادی نزولی صاعقه گیر ایزوله(کابل ایزوله):

هادی نزولی در سیستم صاعقه گیر ایزوله میبایست از نوع کابل ایزوله باشد که مشخصات فنی آن به شرح زیر است:

نکته قابل توجه ضخامت عایق و نوع عایق بر اساس فرمول محاسبه فاصله جداسازی میباشد