مطابق ماده22 آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی کارگاهها (مصوب شورای عالی حفاظت فنی کشور به ریاست وزارت کار )، در کارگاههای مختلف اعم از مسکونی، صنعتی، شخصی و دولتی میبایست به صورت دوره ای و سالیانه تست اتصال زمین و ایمنی توسط کارشناس ذیصلاح انجام شود.

شرکت تاراز نیر آداک به عنوان ارائه دهنده خدمات بازرسی تست و بررسی اتصال زمین آمادگی انجام بازرسی سالیانه از کارگاه شما را دارد.

این شرکت با بهره گیری از کارشناسان مجرب و اصول تست و بازرسی منطبق بر استانداردهای روز تا کنون در مجموعه های بزرگ و کوچک خدمات بازرسی و تست اتصال زمین انجام داده است.

مراحل صدور تاییدیه ارت اداره کار:

1-    بازدید و تست اولیه:

در این مرحله کارشناسان ذیصلاح ارت اداره کار شاغل در شرکت تاراز نیر آداک از محل پروژه بازدید کرده و بازرسی اولیه را مطابق آیین نامه حفاظت الکتریکی کارگاهها و دستورالعمل های ارتینگ و همبندی سازمان نظام مهندسی (استانداردها و دستورالعملهای داخلی) و استاندارد های بین المللی انجام میدهند. در این مرحله از چک لیست اتصال زمین مرکز تحقیقات حفاظت فنی و خدمات ایمنی بهداشت کار استفاده میشود.

بازرسی شامل:

·       بررسی سیستم تغذیه الکتریکی پروژه

·       بررسی سیستم ارتینگ و همبندی پروژه

·       بررسی سیستم حفاظت الکتریکی پروژه

·       اندازه گیری ارت (الکترودهای زمین) پروژه

·       تست پیوستگی همبندی های اصلی و اضافی و بازرسی چشمی همبندی ها

چک لیست اتصال زمین مرکز تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار

2-    گزارش بازدید و اعلام مغایرات

پس از بازرسی اولیه سیستم ارتینگ و همبندی گزارش بازدید تنظیم میگردد. این گزارش شامل گزارش تست های ارت و همبندی انجام شده مطابق آیین نامه های مذکور و اعلام مغایرت های موجود در پروژه میباشد.

نکته: در صورتی که در بازرسی اولیه مغایرتی مشاهده نگردد در همین مرحله تاییدیه ارت اداره کار صادر میگردد و تاییدیه به مرکز تحقیقات حفاظت فنی و خدمات ایمنی و بهداشت کار ارسال میگردد. اعتبار این تاییدیه مطابق ماده 22 آیین نامه به مدت یک سال میباشد.

3-    اصلاح سیستم ارت و همبندی

کارفرما مکلف است گزارش مغایرت ارائه شده از سوی کارشناس ذیصلاح ارت اداره کار (کارشناسان ارت شرکت تاراز نیر آداک) را مطالعه و موارد مطرح شده را برطرف نماید.

شرکت تاراز نیر آداک به عنوان طراح، مجری و تولید کننده تجهیزات ارتینگ و همبندی در صورت صلاحدید کارفرما میتواند به عنوان پیمانکار انجام اصلاحات را به عهده گیرد. در غیر این صورت نظارت بر اجرای اصلاحات ارتینگ و همبندی بر عهده شرکت تاراز نیر آداک میباشد.

4-    تست و بازرسی مجدد

پس از انجام اصلاحات مطابق مغایراتهای اعلام شده از سوی کارشناس ذیصلاح ارت اداره کار ، مجدد بازرسی و تست سیستم ارت و همبندی انجام میشود. این مرحله نیز شامل بررسی سیستم توزیع نیرو (سیستم تغذیه) ، سیستم ارتینگ و همبندی و تست چاه ارت (الکترود زمین) میباشد.

5-    صدور تاییدیه ارت اداره کار

در صورتی که در بازرسی مجدد ، محرز شود که مغایرتها برطرف شده اند ، تاییدیه ارت اداره کار صادر میگردد و تاییدیه به مرکز تحقیقات حفاظت فنی و خدمات ایمنی و بهداشت کار ارسال میگردد. اعتبار این تاییدیه مطابق ماده 22 آیین نامه به مدت یک سال میباشد.

جهت دریافت تاییدیه ارت اداره کار با شرکت تاراز نیر تماس حاصل فرمایید.

چک لیست اتصال زمین:

 

نمونه تاییدیه ارت:

اهم پروژه هایی که در آنها تاییدیه اداره کار صادر شده است:

-        ارتینگ و اتصال زمین کارخانه شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا- پرتو

-        ارتینگ و اتصال زمین جایگاههای سوخت کارخانه ایران خودرو

-        ارتینگ و اتصال زمین جایگاههای سوخت شهرک صنعتی چهاردانگه

-        ارتینگ و اتصال زمین کارخانه توربین های گازی صنعتی خاور میانه

-        ارتینگ و اتصال زمین مجتمع داروپخش

-        ارتینگ و اتصال زمین کارخانه صنایع فروآلیاژ ایران

-        ارتینگ و اتصال زمین مرکز داده هواپیمایی ماهان

-        ارتینگ و اتصال زمین کارخانه بستنی شاد

-        ارتینگ و اتصال زمین شرکت رایانه خدمات امید

-        ارتینگ و اتصال زمین برج دماوند( آناهید)

-        ارتینگ و اتصال زمین مجموعه تفریحی آناهید

-        ارتینگ و اتصال زمین کارخانه گل اگین

-          ارتینگ و اتصال زمین مجتمع های مسکونی اداری در سطح شهر تهران و دیگر شهرستانها

برای دانلود چک لیست اتصال زمین به بخش دانلودهای سایت شرکت تاراز نیر آداک مراجعه فرمایید.

 

جهت دریافت تاییدیه ارت اداره کار با شرکت تاراز نیر تماس حاصل فرمایید.