این دستورالعمل ترجمه بخش 250.52 استاندارد NFPA70 میباشد. موضوع آن در خصوص انتخاب الکترودهای زمین مجاز و غیر مجاز بوده و متریال استاندارد و ابعاد و اندازه استاندارد انها در این بخش مشخص شده است. این ترجمه توسط واحد فنی شرکت تاراز نیر آداک انجام شده و حقوق معنوی آن متعلق به شرکت تاراز نیر آداک میباشد. جهت دسترسی به متن اصلی استاندارد NFPA70  کلیک نمایید  و  نسخه اصلی را دانلود کنید.

250.52 الکترودهای زمین:

الف-  الکترودهای مجاز برای سیستم زمین                             ب-  الکترودهای غیر مجاز برای سیستم زمین.

الف-  الکترودهای مجاز برای سیستم زمین:

1-     لوله آب زیرزمینی فلزی:

 یک لوله فلزی آب زیرزمینی در تماس مستقیم با زمین به طول 3.0 متر (10 فوت) یا بیشتر (شامل هر پوشش فلزی با اتصال خوب

 لوله‌کشی فلزی داخلی آب که دورتر از فاصله 1.52 متری (5 فوت) از نقطه ورودی ساختمان قرار دارد، نباید به عنوان بخشی از سیستم الکترود اتصال به زمین یا به عنوان هادی برای اتصال الکترودهایی که بخشی از سیستم الکترود زمین هستند استفاده شود.

استثنا: در ساختمان‌ها یا سازه‌های صنعتی، تجاری و سازمانی که شرایط نگهداری و نظارت تضمین می‌کند که فقط افراد واجد شرایط نصب را انجام می‌دهند، لوله‌کشی فلزی داخلی آب که در فاصله دورتر از 1.52 متر (5 فوت) از محل ورودی ساختمان قرار دارد، مجاز است به عنوان بخشی از سیستم الکترود زمین یا به عنوان هادی برای اتصال الکترودهایی که بخشی از سیستم الکترود زمین هستند، استفاده شوند. مشروط بر اینکه تمام طول لوله فلزی آب که به عنوان هادی اتصال استفاده میشود، به غیر از بخش های کوتاهی که به طور عمود از دیوارها، کف ها یا سقف ها عبور می کنند، در معرض دید قرار گیرد.

 

2-     اسکلت فلزی ساختمان یا سازه.

اسکلت فلزی ساختمان یا سازه که به یکی از روش های زیر به زمین متصل شده است:

-        سه متر (10 فوت) یا بیشتر از یک قسمت فلزی سازه در تماس مستقیم با زمین یا محصور در بتن که در تماس مستقیم با خاک است

-         اتصال فریم فلزی سازه به میلگرد‌های تقویت‌کننده یک الکترود محصور شده با بتن مطابق 250.52.A.3 یا رینگ ارت مطابق 250.52.A.4

-        اتصال فریم فلزی سازه به یک یا چند الکترود اتصال به زمین همانطور که در 250.52.A.5 و یا A7 تعریف شده است مطابق با بخش 250.56

 

-         سایر روشهای تأیید شده برای ایجاد اتصال به زمین

 

3-    الکترود با محفظه بتن.

-        یک الکترود محصور شده توسط حداقل 50 میلی متر (2 اینچ) بتن، که به صورت افقی در نزدیکی پایین ترین قسمت بتن

-         یا به صورت عمودی، و در آن قسمت از فونداسیون که در تماس مستقیم با زمین است، متشکل از حداقل 6.0 متر ( 20 فوت) از یک یا چند میلگرد فولادی بدون پوشش یا پوشش داده شده با رسانای الکتریکی دیگر یا گالوانیزه  یا پوشش روی با قطر حداقل 13 میلی متر (12 اینچ)

-        یا متشکل از حداقل 6 متر (20 فوت) هادی لخت مسی کوچکتر از 4 AWG (25 میلیمتر مربع) نباشد.

 میلگردها باید به وسیله سیم های فولادی معمولی یا وسایل موثر دیگر به یکدیگر متصل شوند. در مواردی که چندین الکترود با پوشش بتن در یک ساختمان یا سازه وجود دارد، باید فقط یکی از آنها به سیستم الکترود زمین متصل شود.

4-    رینگ ارت:

 یک رینگ دفنی که ساختمان یا سازه را احاطه کرده و در تماس مستقیم با زمین بوده و متشکل از حداقل 6.0 متر (20 فوت) هادی مسی لخت که کمتر از 2 AWG یا 35 میلیمتر مربع نباشد.

5-    الکترودهای میله و لوله.

طول الکترودهای میله و لوله نباید کمتر از 2.44 متر (8 فوت) باشد و باید از مواد زیر تشکیل شده باشد:

الف- قطر الکترودهای زمینی لوله یا کاندوئیت نباید کوچکتر از 4/3 اینچ باشد و اگر از فولاد باشد، باید سطح بیرونی آن گالوانیزه یا پوشش فلزی دیگری برای محافظت در برابر خوردگی باشد.

ب-  الکترودهای زمینی از فولاد ضد زنگ و فولاد با روکش مس یا روی باید حداقل 15.87 میلی متر (58 اینچ) قطر داشته باشند، مگر اینکه در لیست ذکر شده باشد و قطر آن کمتر از 12.70 میلی متر (12 اینچ) نباشد.

6-     سایر الکترودهای فهرست شده:

سایر الکترودهای زمینی ذکر شده باید مجاز باشند.

7-    الکترودهای صفحه ای

هر الکترود صفحه نباید کمتر از 0.186 متر مربع (2 فوت مربع) مساحت در تماس با خاک داشته باشد. الکترودهای صفحات آهنی یا فولادی باید حداقل 6.4 میلی متر (14 اینچ) ضخامت داشته باشند. ضخامت الکترودهای فلز غیرآهنی باید حداقل 1.5 میلی متر (0.06 اینچ) باشد.

8-    سایر سیستم های زیرزمینی فلزی محلی یا سازه ها

سایر سیستم‌ها یا سازه‌های فلزی محلی زیرزمینی مانند سیستم‌های لوله‌کشی، مخازن زیرزمینی، و پوششهای فلزی چاه‌های زیرزمینی که به لوله‌های فلزی آب متصل نیستند.

 

ب-  الکترودهای غیر مجاز برای سیستم زمین:

سیستم ها و مواد زیر نباید به عنوان الکترود اتصال به زمین استفاده شوند:

1-     سیستم های لوله کشی گاز زیرزمینی فلزی

 

2-     آلومینیوم

 

برای الزامات اتصال لوله کشی گاز به 250.104.B مراجعه کنید.