صاعقه گیر الکترونیک خازنی مدل ELIPS 1.2

بدون نظر

صاعقه گیر اکتیو الکترونیک خازنی مدل : ELLIPS 1.2 محصول شرکت LPS فرانسه می باشد که از جمله صاعقه گیرهای الکترونیکی، خازنی اکتیو جهت سیستم حفاظت در برابر صاعقه مورد استفاده می شود

توضیحات محصول

صاعقه گیر اکتیو الکترونیک خازنی مدل :  ELLIPS 1.2 محصول شرکت LPS فرانسه می باشد که از جمله صاعقه گیرهای الکترونیکی، خازنی اکتیو جهت سیستم حفاظت در برابر صاعقه مورد استفاده می شود

مشخصات فنی: ΔT = 25 µs , ΔL = 25 m

بدون دیدگاه

پیام بگذارید