دریچه بازدید (حوضچه ارت )

بدون نظر

جهت در دسترس بودن وتست اتصالات ومیله های ارت مورد استفاده قرار میگیرد.بانصب این حوضچه ها بررسی عملکرد سیستم ارت به راحتی میسر میگردد.

دسته بندی ها: تجهیزات ارتینگ
توضیحات محصول

دریچه بازدید (حوضچه ارت ):

جهت در دسترس بودن وتست اتصالات ومیله های ارت مورد استفاده قرار میگیرد.بانصب این حوضچه ها بررسی عملکرد سیستم ارت به راحتی میسر میگردد.

 

بدون دیدگاه

پیام بگذارید