صاعقه گیر الکترونیک خازنی برند -EKF

بدون نظر

-محافظت کامل در برابر تخلیه استاتیکی هوا به هنگام صاعقه و اضافه بار سیستم الکتریکی. -مورد استفاده در ساختمان های صنعتی و مسکونی. -ایجاد یک سیستم متعادل کننده پتانسیل الکتریکی در همه نقاط سازه -محافظت از افراد و تجهیزات الکتریکی در برابر برخورد مستقیم صاعقه و پیامدهای منفی آن

توضیحات محصول

صاعقه گیر اکتیو یک دستگاه الکترونیکی (یونیزه کننده)  است که نیازی به منبع تغذیه الکتیرکی ندارد. با میدان مغناطیسی بین ابرصاعقه و زمین کار می کند. این دستگاه سریعتر از شکل گیری یک جریان طبیعی یک جریان صعودی مصنوعی تشکیل می دهد و منطقه حفاظتی میله صاعقه گیررا افزایش می دهد. میله صاعقه گیر اکتیو OMA-60وOMA-3 ساخت کمپانی EKF روسیه  برای تولید یک جریان با پلاریته مخالف در زمان انتشار جریان صاعقه استفاده می شود. ابر یونی را در اطراف صاعقه تشکیل می دهد، تخلیه مستقیم صاعقه را دریافت می کند و آن را از طریق هادی های نزولی به زمین منتقل می کند.

بدون دیدگاه

پیام بگذارید