سینی کابل و نردبان کابل

بدون نظر

-مقاوم در برابر آتش -ذخیره سازی کابل ها و محافظت از آن ها در برابر آسیب های مکانیکی و محیطی. - -انواع مختلفی از سینی های روک شدار، سوراخ دار، بدون سوراخ و چند سطحی -ایجاد مسیرهای ارتباطی روی دیوارها، سقف ها و کف زمین

توضیحات محصول

-مقاوم در برابر آتش

 

-ذخیره سازی کابل ها و محافظت از آن ها در برابر آسیب های مکانیکی و محیطی.

-

-انواع مختلفی از سینی های روک شدار، سوراخ دار، بدون سوراخ و چند سطحی

 

-ایجاد مسیرهای ارتباطی روی دیوارها، سقف ها و کف زمین

بدون دیدگاه

پیام بگذارید