قالب جوش احتراقی (قالب جوش کدولدو یا قالب جوش اگزوترمیک) سیم به تسمه

بدون نظر

اتصال سیم به تسمه یا تسمه به سیم در این روش جوشکاری از پودری متشکل از اکسید مس، آلومینیوم و کاتالیست های مخصوص استفاده میشود.اجرای این جوش درون محفظه های گرافیتی امکان پذیر بوده و این قالب ها از جنس گرافیت های مرغوب مقاوم به شوک حرارتی بالا در مدل های مختلف تولید میشوند .در هنگام جوشکاری موارد ذیل میبایستی رعایت گردد:

توضیحات محصول

قالب جوش احتراقی ، قالب جوش کدولد و یا قالب جوش اگزوترمیک

قالب اتصال سیم به تسمه یا قالب اتصال تسمه به سیم 

در این روش جوشکاری از پودری متشکل از اکسید مس، آلومینیوم و کاتالیست های مخصوص استفاده میشود.اجرای این جوش درون محفظه های گرافیتی امکان پذیر بوده و این قالب ها از جنس گرافیت های مرغوب مقاوم به شوک حرارتی بالا در مدل های مختلف تولید میشوند .در هنگام جوشکاری موارد ذیل میبایستی رعایت گردد: 

*هادی ها  و صفحه مورد نظر قبل از انجام عملیات جوش میبایست به خوبی پیش گرم شوند ،به گونه ای که هیچ رطوبتی وجودنداشته باشد

* قبل از عملیات جوشکاری قالب حدود 130 درجه پیش گرم شود

* پس از هر سه جوش متوالی به مدت 10 دقیقه عملیات جوش رامتوقف کرده تا قالب خنک گردد.

*قالب برای جوش بعدی میبایست بطور کامل تمیز گردد.

* پودر های این شرکت کلیه مقاطع مس به مس و مس به آهن را با شکل های متفاوت بهم اتصال می دهد

برای اینکه جوش احتراقی ،جوش کدولد و یا جوش اگزوترمیک که قصد انجام آن رادارید حتما مراحل بالا را ضمن رعایت شرایط ایمنی ،انجام دهید 

لازم بذکر است جهت خرید قالب یا دستگاه جوش و نحوه اطلاع از قیمت  آن با شرکت تاراز نیر تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NWB4

 

 

 

بدون دیدگاه

پیام بگذارید