قالب جوش احتراقی (قالب جوش کدولدو یا قالب جوش اگزوترمیک) سیم به صفحه

بدون نظر

اتصال سیم به صفحه در این روش جوشکاری از پودری متشکل از اکسید مس، آلومینیوم و کاتالیست های مخصوص استفاده میشود.اجرای این جوش درون محفظه های گرافیتی امکان پذیر بوده و این قالب ها از جنس گرافیت های مرغوب مقاوم به شوک حرارتی بالا در مدل های مختلف تولید میشوند .در هنگام جوشکاری موارد ذیل میبایستی رعایت گردد:

توضیحات محصول

قالب جوش احتراقی ، قالب جوش کدولد و یا قالب جوش اگزوترمیک

اتصال سیم به صفحه 

در این روش جوشکاری از پودری متشکل از اکسید مس، آلومینیوم و کاتالیست های مخصوص استفاده میشود.اجرای این جوش درون محفظه های گرافیتی امکان پذیر بوده و این قالب ها از جنس گرافیت های مرغوب مقاوم به شوک حرارتی بالا در مدل های مختلف تولید میشوند .در هنگام جوشکاری موارد ذیل میبایستی رعایت گردد:

*هادی ها  و صفحه مورد نظر قبل از انجام عملیات جوش میبایست به خوبی پیش گرم شوند ،به گونه ای که هیچ رطوبتی وجودنداشته باشد

* قبل از عملیات جوشکاری قالب حدود 130 درجه پیش گرم شود

* پس از هر سه جوش متوالی به مدت 10 دقیقه عملیات جوش رامتوقف کرده تا قالب خنک گردد.

*قالب برای جوش بعدی میبایست بطور کامل تمیز گردد.

* پودر های این شرکت کلیه مقاطع مس به مس و مس به آهن را با شکل های متفاوت بهم اتصال می دهد

برای اینکه جوش احتراقی ،جوش کدولد و یا جوش اگزوترمیک که قصد انجام آن رادارید حتما مراحل بالا را ضمن رعایت شرایط ایمنی ،انجام دهید 

لازم بذکر است جهت خرید قالب یا دستگاه جوش و نحوه خرید آن با شرکت تاراز نیر تماس بگیرید و در صورت امکان مطابق با کاتلوگ های ما نوع قالب و پودر مورد نظر را انتخاب بفرمایید .NWB1

 

 

NWB2

 

 

 

 

NWB3                                                                                    

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

پیام بگذارید