کلمپ مسی پرسی(سی کلمپ) :

بدون نظر

این کلمپ به روش اکسترود وبا مس خالص تولید گردیده و جهت اتصال دو سیم مسی به یکدیگرمورد استفاده قرار میگیرد . طراحی این کلمپ به گونه ای است که نیاز به برش سیم اصلی جهت انشعاب نمیباشد

دسته بندی ها: تجهیزات ارتینگ
توضیحات محصول

کلمپ مسی پرسی(سی کلمپ) :

این کلمپ به روش اکسترود وبا مس خالص تولید گردیده و جهت اتصال دو سیم مسی به یکدیگرمورد استفاده قرار میگیرد . طراحی این کلمپ به گونه ای است که نیاز به برش سیم اصلی جهت انشعاب نمیباشد.

   

بدون دیدگاه

پیام بگذارید